Spring naar content

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden Fysiomore

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Fysiomore BV. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

 1. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen. Fysiotherapie/ oefentherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 2. Indien de behandeling niet door de betreffende zorgverzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een particuliere nota.
 3. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling in rekening gebracht.
 4. Particuliere nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 5. Indien aan de betalingsverplichting niet tijding is voldaan zal Fysiomore een herinneringsprocedure starten.
 6. Indien de patiënt in gebreke blijft, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De verschuldigde kosten voor het incassobureau komen voor rekening van de patiënt.
 7. Uw zorgverzekeraar hanteert de regel dat er slechts 1 behandeling bij een fysiotherapeut per dag gedeclareerd mag worden. Dit geldt ook wanneer u op dezelfde dag bij een andere fysiotherapiepraktijk wordt behandeld. U ontvangt dan een particuliere factuur voor de behandeling.

Huisregels Fysiomore

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De patiënt dient bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte, in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren binnen de parkeervakken.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw fysiotherapeut/ oefentherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl), Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl).
 • Fysiomore BV maakt gebruik van een klachten regelement. U kunt zich met een klacht melden bij 1 van de medewerkers.
 • Fysiomore maakt gebruik van een privacyreglement.
 • Fysiomore werkt volgende de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent concreet: U heeft het recht op informatie door de Fysiotherapeut. U geeft toestemming voor een medische behandeling, u heeft inzage in het medisch dossier.

Prijslijst fysiotherapie & oefentherapie 2024

Voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben, brengen wij per 1 januari 2024 de volgende tarieven in rekening.

Reguliere zitting fysiotherapie € 40,95 Zitting
Zitting inclusief toeslag aan huis € 55,95 Zitting
Screening en intake onderzoek € 64,95 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing € 64,95 Zitting
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 74,95 Zitting
Zitting kinderfysiotherapie € 50,95 Zitting
Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis € 64,95 Zitting
Zitting manuele therapie € 49,95 Zitting
Zitting manuele therapie inclusief toeslag aan huis € 64,95 Zitting
Zitting kinderoefentherapie € 53,95 Zitting
Zitting oefentherapie € 40,95 Zitting
Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag aan huis € 67,95 Zitting
Groepszitting 2 personen € 40,95 Uur
Groepszitting 3 personen € 36,95 Uur
Groepszitting 4 personen € 20,95 Uur
Groepszitting 5 t/m 10 personen € 21,95 Uur
Niet nagekomen afspraak * € 34,95 Zitting
Verslag schadeverzekeraar € 99,00 Zitting
TGS trainingssleutel € 18,50 per stuk
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd.

Prijslijst voedings- of dieetadvies 2024

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2023 de volgende tarieven in rekening:

Omschrijving Prijs  
Intake BGN voedingsconsult + persoonlijk voedingsschema opstellen € 99,00
Consult BGN voedingsconsult € 39,95 per 30 min.
Consult BGN voedingsconsult (kort) € 19,95 per 15 min
Intake diëtetiek € 79,95 per 60 min.
Opstellen persoonlijk voedingsschema € 39,95
Consult diëtetiek € 19,95 per 15 min.
Telefonisch consult € 19,95 per 15 min.
E-Health consult € 19,95 per 15 min.
Toeslag aan huis € 19,95

Toelichting prijslijstlijst voedings- of dieetadvies

Basisverzekering
Dieetadvies door de diëtist wordt voor 3 uur (=180 minuten) vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt neer op 4-6 consulten per jaar. De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Verwijsbrief
Je kunt bij ons terecht zonder een verwijzing van een arts.

Aanvullende verzekering + BGN gewichtsconsulent
Indien je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt, dan krijg je mogelijk meer consulten diëtetiek vergoed. Daarnaast is er ook een optie om een vergoeding via de BGN gewichtsconsulent te verkrijgen. Ook dit kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Ketenzorg
Indien je recht hebt op ketenzorg (Diabetes, COPD, ASTMA, CVRM), wordt de factuur door de ketenzorg vergoed. Ketenzorg wordt niet verrekend met het eigen risico.

Opbouw tarieven
Een consult is opgebouwd uit 2 componenten:

 • De directe tijd: de tijd waarin je als cliënt aanwezig bent
 • De indirecte tijd: de tijd die wij besteden aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer, het registeren van je gegevens en de voorbereiding

De tijd die we declareren is de directe + de indirecte tijd.

Prijslijst Acupunctuur 2024

Voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben, brengen wij per 1 januari 2024 de volgende tarieven in rekening.

Intake acupunctuur                                     € 75,-                                Duur:60 min.

Vervolg Behandeling                                   € 72,-                                Duur: 45 min

(Acupunctuur is vrijgesteld van BTW).